فیلتر

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه

26.500 تومان
ناودانی ناب تبریز، در مجتمع ناب تبریز تولید می‌شود. مجتمع ناب تبریز در سال 1383 با هدف رفع نیاز داخلی به ناودانی هم وزن اروپا تاسیس شده است. این مجتمع در دو شیفت کاری توانایی تولید 360 هزار تن محصولات تولیدی را دارد که بخشی از آن را ناودانی ناب...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه

25.590 تومان
ناودانی ناب تبریز، در مجتمع ناب تبریز تولید می‌شود. مجتمع ناب تبریز در سال 1383 با هدف رفع نیاز داخلی به ناودانی هم وزن اروپا تاسیس شده است. این مجتمع در دو شیفت کاری توانایی تولید 360 هزار تن محصولات تولیدی را دارد که بخشی از آن را ناودانی ناب...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه

25.860 تومان
ناودانی ناب تبریز، در مجتمع ناب تبریز تولید می‌شود. مجتمع ناب تبریز در سال 1383 با هدف رفع نیاز داخلی به ناودانی هم وزن اروپا تاسیس شده است. این مجتمع در دو شیفت کاری توانایی تولید 360 هزار تن محصولات تولیدی را دارد که بخشی از آن را ناودانی ناب...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه

25.590 تومان
ناودانی ناب تبریز، در مجتمع ناب تبریز تولید می‌شود. مجتمع ناب تبریز در سال 1383 با هدف رفع نیاز داخلی به ناودانی هم وزن اروپا تاسیس شده است. این مجتمع در دو شیفت کاری توانایی تولید 360 هزار تن محصولات تولیدی را دارد که بخشی از آن را ناودانی ناب...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه

25.590 تومان
ناودانی ناب تبریز، در مجتمع ناب تبریز تولید می‌شود. مجتمع ناب تبریز در سال 1383 با هدف رفع نیاز داخلی به ناودانی هم وزن اروپا تاسیس شده است. این مجتمع در دو شیفت کاری توانایی تولید 360 هزار تن محصولات تولیدی را دارد که بخشی از آن را ناودانی ناب...
افزودن به سبد خرید