فیلتر

میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر ساری، کیلومتر 15 جاده ساری به نکا، جنب کشت و صنعت نکا واقع شده. اگر شما در بخش شمالی کشور به...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.590 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

25.950 تومان
کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در سال 1393 تاسیس شده است. این کارخانه انواع میلگرد فایکو ساده و آجدار را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. توان تولید این کارخانه یک میلیون تن در سال است، این کارخانه در شمال کشور، شهر...
افزودن به سبد خرید