فیلتر

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 16 ضخامت 1 میلی‌متر

در دسترس نیست
لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 16 با ضخامت 1 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 16 با ضخامت 1 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 25 ضخامت 1.5 میلی‌متر

در دسترس نیست
لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 25 با ضخامت 1.5 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 25 با ضخامت 1.5 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 38 ضخامت 1 میلی‌متر

در دسترس نیست
لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 38 با ضخامت 1 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 38 با ضخامت 1 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 51 ضخامت 1.5 میلی‌متر

در دسترس نیست
 لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 51 با ضخامت 1.5 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند.  لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 51 با ضخامت 1.5 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 51 ضخامت 1 میلی‌متر

در دسترس نیست
لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 51 با ضخامت 1 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 51 با ضخامت 1 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 63 ضخامت 1 میلی‌متر

در دسترس نیست
 لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 63 با ضخامت 1 میلی‌متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی سایز 63 با ضخامت 1 میلی‌متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده کند. این...
مشاهده جزییات

لوله استنلس استیل صنایع غذایی  304 سایز 102 ضخامت 1 میلی‌متر

در دسترس نیست
لوله استیل 304 صنایع غذایی 102 میلی‌متر با ضخامت 1 میلی متر لوله‌های استیل عرضه شده در آهن وان کیفیت بالایی داشته و بر اساس استانداردهای ایران طراحی شده‌اند. لوله استیل 304 صنایع غذایی 102 میلی‌متر با ضخامت 1 میلی متر ساخته شده تا نیاز شما را در صنعت برآورده...
مشاهده جزییات