آهن وان را می‌شناسید

ما را از تبلیغات و صداها

ما را از محتوا و حضور اجتماعی

ما را از نام مدیریت عامل مجموعه

آهن وان از کجا شروع شد؟

روزگاری که آهن بود و آهن

روزگارانی دور، مجتبی مختاری وارد بازار آهن شد. ورود او به بازار آهن با شروع شرکتی سازی تجارت آهن هم پوشانی داشت. 

یک نام که اعتبار می‌بخشد

نام مجتبی مختاری با شرکت‌های کیان استیل، پالای پولاد، فولاد تاو و نامی استیل (هلدینگ آهن چند) همراه بوده است؛ به عنوان مدیر فروش و در نهایت مدیر توسعه برند.

آرسس استیل آریا با برند آهن وان

سال 1394 یک شرکت به نام آرسس استیل آریا ثبت شد و در جعبه ابزار آقای مختاری قرار گرفت. سال‌ها گذشت تا زمان موعود در سال 1402 فرا رسید؛ آهن وان متولد شد.

برای فردا

چو فردا بیاید به دشت نبرد، باید فکر چاره بود؛ آهن وان برای رویارویی با فردا ساخته و پرداخته می‎‎‌شود. چراکه امروز چالش روزمره ما است.