به کار در کدام بخش از آهن وان فکر می‌کنید؟

نوک پیکان

تیم فروش درست در نوک پیکان یک شرکت قرار می‌گیرد؛ اگر شما در تیم فروش موفق باشید، همه ما موفق خواهیم بود. فرهنگ سازمانی آهن وان به شما قول می‌دهد که در هیچ بحرانی تنها نیستید.

قلب آهن وان

تیم تامین به فروشندگان می‌گوید که کدام کالاها را با کم‌ترین قیمت در ایران عرضه می‌کنیم، تیم تامین به تیم محتوا می‌گوید که کدام کالا به عنوان فروش ویژه معرفی شود، تیم تامین حرکت آهن وان را ریل‌گذاری می‌کند.

حساب و کتاب

چه کسی حرکت پول را کنترل می‌کند؟ بخش مالی وظیفه انجام و مدیریت پرداخت‌ و پیگیری دریافتی‌ها را بر عهده دارد. اعداد و ارقام در تیم حساب و کتاب آهن وان حرف اول را به گوش می‌رساند.

صدا و تصویر

هر آنچه که از آهن وان شنیده شده یا دیده می‌شود، اثر هنری تیم محتوای مجموعه است. ما در این بخش از تکرار فرار می‌کنیم، هر کدام از تصاویر، صداها یا ویدئوهای منتشر شده از آهن وان را یک اثر هنری بدانید.

فراتر از مرزها

تیم خلاقیت در آهن وان چند ویژگی دارد: اول این که دیگر بخش‌ها را از تکرار دور نگه می‌دارد، دوم این که بنبست‌ها را در هم شکسته و راهی می‌سازد، به عنوان ویژگی سوم هم، منتظر می‌ماند تا ویژگی‌های بعدی را شما به ما بگویید.

ارسال رزومه برای آهن وان