قیمت میلگرد؛ بررسی قیمت میلگرد در سال 1403

پیش‌بینی قیمت میلگرد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که خریداران مصالح ساختمانی را بیشتر به خود جلب می‌کند. میلگرد‌ها به صورت ساده و آجدار در مصارف مختلف، از جمله ساختمان‌سازی‌های سبک و سازه‌های فلزی سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیش‌بینی قیمت این محصول در سال 1403 نقش مهمی در برنامه‌ریزی شروع پروژه‌ها و استفاده‌ی بهینه از آن دارد. مواد اولیه برای تولید میلگرد از سنگ آهن استخراج شده از معادن استفاده می‌شود که پس از فرآوری به مراحل گندله، آهن اسفنجی، فولاد مذاب، و سپس میلگرد تبدیل می‌شود. انجام عملیات نورد گرم نقش بسزایی در تعیین کیفیت نهایی میلگرد ایفا می‌کند، همچنین ویژگی‌ها و ترکیبات شیمیایی محصولات تولیدی نیز در تعیین قیمت میلگرد در سال 1403 تأثیرگذار خواهد بود

در آهن وان پیش‌بینی قیمت میلگرد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که خریداران مصالح ساختمانی را بیشتر به خود جلب می‌کند. خرید میلگرد‌ها به صورت ساده و آجدار در مصارف مختلف، از جمله ساختمان‌سازی‌های سبک و سازه‌های فلزی سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیش‌بینی قیمت

این محصول در سال 1403 نقش مهمی در برنامه‌ریزی شروع پروژه‌ها و استفاده‌ی بهینه از آن دارد. مواد اولیه برای تولید میلگرد از سنگ آهن استخراج شده از معادن استفاده می‌شود که پس از فرآوری به مراحل گندله، آهن اسفنجی، فولاد مذاب، و سپس میلگرد تبدیل می‌شود. انجام عملیات نورد گرم نقش بسزایی در تعیین کیفیت نهایی میلگرد ایفا می‌کند، همچنین ویژگی‌ها و ترکیبات شیمیایی محصولات تولیدی نیز در تعیین قیمت میلگرد در سال 1403 تأثیرگذار خواهد بود.

تخمین قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

صنعت ساختمان‌سازی به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد، تأثیر بسزایی بر توسعه و پویایی هر کشور دارد. عوامل مختلفی بر این صنعت تأثیر می‌گذارند، اما یکی از مهم‌ترین آنها قیمت مواد اولیه است. محصولات فولادی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق، و نبشی‌ها نقش اساسی در پروژه‌های ساختمانی دارند و پیش‌بینی قیمت میلگرد در سال 1403 برای فعالان این صنعت اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش نرخ ارز و عوامل دیگر می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند. این پیش‌بینی نقش اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های صنعت ساختمانی ایفا می‌کند و همچنین می‌تواند بر اشتغال، توسعه فناوری، و پویایی اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طور کلی، پیش‌بینی قیمت میلگرد در سال 1403 نه تنها به بهینه‌سازی هزینه‌های ساخت کمک می‌کند، بلکه به تدابیر اقتصادی و صنعتی مؤثر در توسعه کشور نیز کمک می‌کند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

با کمال میل، اینجا عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳ به صورت جزییات کامل توضیح داده شده است:

 1. نرخ ارز:

   – تغییرات نرخ ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت میلگرد داشته باشد. زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه برای تولید میلگرد از خارج از کشور وارد می‌شود. افزایش نرخ ارز محلی نسبت به ارزهای خارجی می‌تواند منجر به افزایش قیمت میلگرد شود.

 1. تقاضا و عرضه:

   – افزایش تقاضا یا کاهش عرضه می‌تواند قیمت میلگرد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند تقاضا را افزایش داده و قیمت میلگرد را افزایش دهد.

 1. قیمت مواد اولیه:

   – قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید میلگرد، مانند سنگ آهن و فلزات دیگر، نیز تأثیرگذار است. افزایش قیمت مواد اولیه معمولاً منجر به افزایش قیمت میلگرد می‌شود.

 1. تغییرات قوانین و مقررات:

   – تغییرات در قوانین مربوط به صادرات، واردات، تولید، و استفاده از محصولات فولادی می‌توانند قیمت میلگرد را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های جدید در صادرات یا واردات می‌تواند باعث افزایش یا کاهش عرضه شود که به تبع آن قیمت تغییر کند.

 1. تحولات جهانی:

   – عواملی مانند تغییرات در بازارهای جهانی، تحولات سیاسی، و حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر قیمت میلگرد تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، تغییرات در تقاضا و عرضه جهانی برای مواد اولیه می‌تواند قیمت محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار دهد.

این عوامل به طور کلی تأثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳ هستند و ممکن است با توجه به شرایط محلی و جهانی، تأثیرات بیشتری داشته باشند.

فهرست محتوا

تخمین قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

صنعت ساختمان‌سازی به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد، تأثیر بسزایی بر توسعه و پویایی هر کشور دارد. عوامل مختلفی بر این صنعت تأثیر می‌گذارند، اما یکی از مهم‌ترین آنها قیمت مواد اولیه است. محصولات فولادی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق، و نبشی‌ها نقش اساسی در پروژه‌های ساختمانی دارند و پیش‌بینی قیمت میلگرد در سال 1403 برای فعالان این صنعت اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش نرخ ارز و عوامل دیگر می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند. این پیش‌بینی نقش اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های صنعت ساختمانی ایفا می‌کند و همچنین می‌تواند بر اشتغال، توسعه فناوری، و پویایی اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طور کلی، پیش‌بینی قیمت میلگرد در سال 1403 نه تنها به بهینه‌سازی هزینه‌های ساخت کمک می‌کند، بلکه به تدابیر اقتصادی و صنعتی مؤثر در توسعه کشور نیز کمک می‌کند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

با کمال میل، اینجا عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳ به صورت جزییات کامل توضیح داده شده است:

 1. نرخ ارز:

   – تغییرات نرخ ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت میلگرد داشته باشد. زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه برای تولید میلگرد از خارج از کشور وارد می‌شود. افزایش نرخ ارز محلی نسبت به ارزهای خارجی می‌تواند منجر به افزایش قیمت میلگرد شود.

 1. تقاضا و عرضه:

   – افزایش تقاضا یا کاهش عرضه می‌تواند قیمت میلگرد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند تقاضا را افزایش داده و قیمت میلگرد را افزایش دهد.

 1. قیمت مواد اولیه:

   – قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید میلگرد، مانند سنگ آهن و فلزات دیگر، نیز تأثیرگذار است. افزایش قیمت مواد اولیه معمولاً منجر به افزایش قیمت میلگرد می‌شود.

 1. تغییرات قوانین و مقررات:

   – تغییرات در قوانین مربوط به صادرات، واردات، تولید، و استفاده از محصولات فولادی می‌توانند قیمت میلگرد را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های جدید در صادرات یا واردات می‌تواند باعث افزایش یا کاهش عرضه شود که به تبع آن قیمت تغییر کند.

 1. تحولات جهانی:

   – عواملی مانند تغییرات در بازارهای جهانی، تحولات سیاسی، و حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر قیمت میلگرد تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، تغییرات در تقاضا و عرضه جهانی برای مواد اولیه می‌تواند قیمت محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار دهد.

این عوامل به طور کلی تأثیرگذار بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳ هستند و ممکن است با توجه به شرایط محلی و جهانی، تأثیرات بیشتری داشته باشند.

نقش چالش های سیاسی بر قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳

چالش‌های سیاسی می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت میلگرد تأثیر بگذارند. نقش برخی از چالش‌های سیاسی بر قیمت میلگرد به شرح زیر است:

 1. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری:

   – تحریم‌های بین‌المللی یا محدودیت‌های تجاری از سوی کشورها می‌توانند به تعطیلی یا کاهش عملیات صنایع فولادی در برخی کشورها منجر شود. این موضوع می‌تواند به کاهش عرضه میلگرد و افزایش قیمت آن منجر شود.

 1. ناپایداری‌های سیاسی و جنگ‌ها:

   – ناپایداری‌های سیاسی، نظامی و جنگ‌ها در مناطق تولید و صادرات میلگرد می‌توانند به محدودیت‌هایی در تولید و صادرات این محصول منجر شود. این محدودیت‌ها ممکن است به کاهش تامین عرضه میلگرد و افزایش قیمت آن منجر شود.

 1. تنش‌های منطقه‌ای:

   – تنش‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای می‌توانند منجر به عدم اطمینان در بازارهای منطقه‌ای شود. این اطمینان ناپایداری می‌تواند به افزایش قیمت میلگرد در مناطق مختلف جهان منجر شود، زیرا تأمین میلگرد از مناطقی که درگیر تنش‌های منطقه‌ای هستند ممکن است دچار مشکل شود.

 1. تحولات سیاسی در کشورهای تولید کننده:

   – تغییرات در رژیم‌ها و سیاست‌های دولتی کشورهای تولیدکننده میلگرد می‌تواند تأثیری بر قیمت آن داشته باشد. این تغییرات ممکن است به تغییرات در سیاست‌های صادراتی، مالیاتی یا تجاری منجر شود که می‌تواند به تغییرات در قیمت میلگرد منجر شود.

بنابراین، چالش‌های سیاسی می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت میلگرد تأثیر گذار باشند و باعث تغییرات معنی‌داری در بازار این محصول شوند.

براساس آمار مرکز جهانی فولاد، در سال 1402، تولید فولاد در ایران به طور ناگهانی افزایش یافته است، علیرغم انتظارات. اما، مشکل اصلی در بخش صادرات و رکود در صنایع مصرف‌کننده و کاهش تقاضا در بازار وجود دارد

تخمین میزان عرضه و تقاضای میلگرد در سال ۱۴۰۳

براساس آمار مرکز جهانی فولاد، در سال 1402، تولید فولاد در ایران به طور ناگهانی افزایش یافته است، علیرغم انتظارات. اما، مشکل اصلی در بخش صادرات و رکود در صنایع مصرف‌کننده و کاهش تقاضا در بازار وجود دارد. همچنین، کاهش مشتریان خارجی برای محصولات فولادی ایران در منطقه از دیگر چالش‌هایی است که کارخانه‌های فولادی ایران در سال 1402 با آن روبرو بودند. در واقع، در سال 1402، قیمت میلگرد صادراتی ایران به حداقل میزان خود رسید، اما با این حال، تقاضا برای این محصول در منطقه کاهش یافت. به همین دلیل، افزایش تولید و عرضه در مقابل کاهش یا استوار ماندن تقاضا، باعث رکود در بازار فولاد ایران شده است.

بنابراین، اگر مشکلات مربوط به انرژی و قطعی برق و گاز در بخش تولید در سال 1403 حل نشود، التهاب در بازار و کمبود مقاطع فولادی باقی خواهد ماند. با توجه به عملکرد دولت، احتمالاً در تابستان و زمستان 1403 با مشکلات در تولید مقاطع فولادی و التهاب در بازار مواجه خواهیم شد. رکود نیز یک پارامتر دیگر است که باعث می‌شود کاهش عرضه تأثیر چندانی بر قیمت آهن آلات نداشته باشد. بنابراین، حتی در صورت افزایش تولید مقاطع فولادی، رکود در بخش تقاضا و صنایع مصرف‌کننده می‌تواند باعث رکود در بازار 1403 شود، همانند سال 1402. افزایش تقاضا می‌تواند رونقی در بازار ایجاد کند، اما با توجه به شرایط کشور، هیچ یک از عوامل افزایش تقاضا احتمالاً حداقل در سال 1403 تحقق پیدا نخواهد کرد.

شاید برای شما جالب باشد: خرید هاش

عوامل تاثیرگذار در تقاضای میلگرد

 1. عوامل مختلفی می‌توانند بر تقاضای میلگرد تأثیرگذار باشند. این عوامل شامل:

  1. رشد صنعت ساخت و ساز: رشد و توسعه در صنعت ساخت و ساز، از جمله ساخت و توسعه خانه‌ها، ادارات، و زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌سازی و ساخت بنادر، تقاضا برای میلگرد را افزایش می‌دهد.
  2. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل: ساخت و توسعه راه‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها نیاز به میلگرد دارد که تقاضا را افزایش می‌دهد.
  3. رشد صنعت خودروسازی: صنعت خودروسازی برای تولید قطعات خودرویی از جمله قطعات فلزی از میلگرد استفاده می‌کند.
  4. توسعه صنایع مصرف‌کننده: صنایع مصرف‌کننده مانند صنایع الکترونیکی، لوازم خانگی و دیگر صنایع نیز از محصولات فلزی مانند میلگرد استفاده می‌کنند.
  5. تقاضای جهانی: تقاضای بین‌المللی برای محصولات ساختمانی و صنعتی نیز تأثیرگذار است، زیرا صادرات و واردات میلگرد ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
  6. قوانین و مقررات: قوانین مرتبط با ساخت و ساز و استانداردهای بنایی می‌توانند تقاضا برای میلگرد را تحت تأثیر قرار دهند، به‌طوری‌که استفاده از میلگرد با کیفیت بالا و استاندارد ممکن است اجباری شود.

  در کل، تقاضا برای میلگرد به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل اقتصادی و صنعتی قرار می‌گیرد که به توسعه و رشد صنایع مختلف و نیازهای ساختمانی و صنعتی مرتبط است.

همبستگی قیمت دلار و میلگرد

قیمت دلار می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت محصولات مانند میلگرد داشته باشد، به ویژه در کشورهایی که به دلار وابسته هستند یا دارای صادرات و واردات فراوانی به یا از کشورهایی هستند که از دلار استفاده می‌کنند. تأثیرات اصلی شامل:

 1. تأثیر بر هزینه واردات: اگر یک کشور واردات میلگرد داشته باشد و ارزش محلی آن کشور به دلار وابسته باشد، افزایش قیمت دلار می‌تواند به افزایش هزینه واردات میلگرد منجر شود.
 2. تأثیر بر صادرات: اگر یک کشور میلگرد را صادر کند و قیمت آن به دلار تعیین شود، افزایش یا کاهش قیمت دلار می‌تواند به تغییرات در قیمت صادرات میلگرد از کشور مورد نظر منجر شود.
 3. تأثیر بر تورم: افزایش قیمت دلار ممکن است باعث افزایش تورم در کشورهای وابسته به دلار شود، که این نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌های داخلی از جمله قیمت محصولات مانند میلگرد منجر شود.
 4. تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی: تغییرات در قیمت دلار می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد، که این نیز می‌تواند به تغییرات در قیمت محصولات مانند میلگرد منجر شود.

بنابراین، قیمت دلار می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت میلگرد تأثیرگذار باشد و نقش مهمی در تعیین قیمت این محصول دارد.

پارامترهای مؤثر بر قیمت دلار در سال ۱۴۰۳

1. احتمال افزایش قیمت بنزین: افزایش قیمت بنزین می‌تواند تأثیری مستقیم بر هزینه‌ها و تورم داشته باشد و در نتیجه باعث افزایش نرخ دلار شود.

 1. کسری بودجه دولت: کسری بودجه دولت ممکن است باعث افزایش نیاز به تامین مالی از طریق صادرات نفت یا وام‌گیری شود که هر دو می‌توانند به افزایش نرخ دلار منجر شوند.
 2. افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی: افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی نیز می‌تواند به افزایش نرخ دلار منجر شود، زیرا باعث نگرانی‌ها و عدم اطمینان در بازار می‌شود.
 3. عملکرد سیاسی دولت: عملکرد سیاسی دولت و اقدامات آن در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد و در صورت عدم پیش‌بینی و استقرار استقرار سیاست‌های اقتصادی موثر، باعث نوسانات در نرخ دلار شود.

با توجه به پارامترهای بالا، پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار در سال 1403 به روند صعودی خود ادامه دهد و ممکن است قیمت‌های جدیدی را به ثبت برساند. حمایت قوی در قیمت 55 هزار تومان و یک مقاومت در 60 هزار تومان دو محدود مهم در سال 1403 به شمار می‌رود. عبور نرخ دلار از 60 هزار تومان می‌تواند شوک قیمتی به بازار آهن‌آلات 1403 در پی داشته باشد. این شوک ناشی از جهش نرخ دلار می‌تواند باعث افزایش مقطعی تقاضا در بازار شود که به افزایش چند ده درصدی و تورمی قیمت آهن‌آلات منجر شود. سپس، با پیشروی این افزایش تورمی، قیمت آهن‌آلات مجدداً افزایش می‌یابد، حتی در حالی که افزایشی در میزان مصرف آهن‌آلات به وجود نیامده است. بنابراین، با اشباع شدن میزان تقاضا در یک دوره کوتاه، بازار آهن‌آلات وارد رکود چندین ماهه می‌شود.

پیش‌بینی نرخ جهانی آهن آلات در سال 1403 به وسیله مدل‌های اقتصادی و تحلیل‌های بازار انجام می‌شود که بر اساس عواملی مانند تقاضا و عرضه، شرایط اقتصادی جهانی، تحولات در صنایع مرتبط، و رویدادهای جهانی تابع است

پیش‌ بینی نرخ جهانی آهن آلات در سال 1403

پیش‌بینی نرخ جهانی آهن آلات در سال 1403 به وسیله مدل‌های اقتصادی و تحلیل‌های بازار انجام می‌شود که بر اساس عواملی مانند تقاضا و عرضه، شرایط اقتصادی جهانی، تحولات در صنایع مرتبط، و رویدادهای جهانی تابع است. این مدل‌ها معمولاً از الگوریتم‌ها، روش‌های آماری، و تحلیل داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی نرخ آینده استفاده می‌کنند.

نرخ جهانی آهن آلات در سال 1403 تابع عوامل متعددی است، از جمله:

 1. تقاضا و عرضه: تغییرات در تقاضا و عرضه برای آهن آلات در بازارهای جهانی می‌تواند نرخ را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، افزایش تقاضا از سوی برخی بازارهای بزرگ مانند چین می‌تواند به افزایش نرخ منجر شود.
 2. شرایط اقتصادی: رشد یا کاهش اقتصادی جهانی و منطقه‌ای می‌تواند بر نرخ آهن آلات تأثیرگذار باشد. اقتصادهای رو به رشد معمولاً با افزایش استفاده از مواد ساختمانی مرتبط می‌شوند.
 3. تحولات در صنایع مرتبط: عواملی مانند نرخ تولید، هزینه‌های تولید، و تغییرات فناوری نیز می‌توانند نرخ آهن آلات را تحت تأثیر قرار دهند.
 4. رویدادهای جهانی: عواملی مانند تغییرات قیمت انرژی، تحریم‌های بین‌المللی، و رویدادهای طبیعی می‌توانند بر نرخ جهانی آهن آلات تأثیرگذار باشند.

با توجه به این عوامل، پیش‌بینی دقیق نرخ جهانی آهن آلات در سال 1403 امکان‌پذیر نیست ولی با توجه به روندهای فعلی و تاریخچه، می‌توان به تقریبی‌ترین پیش‌بینی ممکن رسید.

سوالات متداول

1. چه عواملی تأثیرگذار بر قیمت میلگرد هستند؟

   – عواملی مانند تقاضا و عرضه، نرخ تورم، تغییرات در صنعت ساخت و ساز، و قوانین و مقررات مربوط به تجارت و تولید می‌توانند بر قیمت میلگرد تأثیر بگذارند.

 1. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت میلگرد در آینده چگونه خواهد بود؟

   – پیش‌بینی دقیق قیمت میلگرد در آینده دشوار است، اما با استفاده از تحلیل‌های بازار و روندهای اقتصادی، می‌توان به تخمینی نزدیک‌تر از قیمت آینده رسید.

 1. آیا می‌توان از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی قیمت میلگرد استفاده کرد؟

   – بله، داده‌های تاریخی از قیمت‌های گذشته می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهایی که برای پیش‌بینی قیمت میلگرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، مورد استفاده قرار گیرند. اما لازم است توجه داشته باشید که عوامل جدیدی نیز ممکن است در آینده تأثیرگذار باشند.

 1. چگونه می‌توانم اطلاعات جدید در مورد قیمت میلگرد را دنبال کنم؟

   – پیگیری اخبار صنعت فولاد، تحلیل‌های بازار، گزارش‌های صنعتی، و اطلاعات از منابع معتبر می‌تواند به شما کمک کند تا اطلاعات به‌روز و دقیق در مورد قیمت میلگرد را بدست آورید.

شاید برای شما جالب باشد: تیرآهن 14

جمع بندی آهن وان

پیش‌بینی قیمت میلگرد یک فرآیند پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تقاضا و عرضه، شرایط اقتصادی جهانی، تحولات در صنایع مرتبط، و رویدادهای جهانی قرار دارد. این پیش‌بینی‌ها معمولاً با استفاده از مدل‌های اقتصادی، تحلیل‌های بازار، و داده‌های تاریخی صورت می‌گیرد. با این حال، دقت در پیش‌بینی قیمت میلگرد همواره مورد توجه است و امکان دقیق بودن آن برای زمان‌های آینده همواره وجود ندارد. به همین دلیل، استفاده از اطلاعات جدید و پیگیری رویدادهای بازار به منظور به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها اهمیت دارد.

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *